Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal

Welkom op de website van de Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal!

Waar staan wij voor?

Het voornaamste doel van de stichting Plattelandsontwikkeling in Senegal is de verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking op het platteland. We richten ons vooral op vrouwen en kinderen.

Elk jaar ondersteunen wij er een aantal structurele projecten, die jaarlijks terugkeren en een aantal kortlopende projecten die in een jaar worden afgerond.

Nieuwe projecten voor 2018

Laboratorium in Mboro: In 2016 financierde SPS een "reflotron plus”-instrument om meer testen te kunnen doen. Dit instrument werd in Senegal aangekocht waarbij ervan werd uitgegaan dat de testmaterialen die nodig zijn voor het gebruik, in Senegal leverbaar zouden zijn. Dit bleek echter niet het geval. Wij zullen er nu voor zorgen dat deze producten vanuit Nederland worden geleverd.


Hulp aan kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking: aan kinderen met een handicap wordt in de fmilies over het algemeen weinig aandacht besteed. Vaak is het de grootmoeder die zich over het kind ontfermt. Onder leiding van een van de missiezusters in Ndondol zullen jongeren in de dorpen waar deze gehandicapte kinderen wonen, worden opgeleid en getraind hoe zij met deze kinderen om kunnen gaan, maar ook om de families voor te lichten hoe zij de leefomstandigheden van deze kinderen kunnen verbeteren.