Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal

Welkom op de website van de Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal!

Waar staan wij voor?

Het voornaamste doel van de stichting Plattelandsontwikkeling in Senegal is de verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking op het platteland. We richten ons vooral op vrouwen en kinderen.

Elk jaar ondersteunen wij er een aantal structurele projecten, die jaarlijks terugkeren en een aantal kortlopende projecten die in een jaar worden afgerond.

Beleid SPS

Ieder jaar in januari/februari bezoekt een bestuurslid van de SPS Senegal om de gefinancierde projecten te bezoeken en om te
overleggen over nieuwe aanvragen. Prijsafspraken worden gemaakt. Van de bevolking wordt indien mogelijk een bijdrage van 10% van het eindbedrag gevraagd of een bijdrage in natura. Er zijn enkele jaarlijks terugkerende projecten zoals "moeder en kindzorg", bibliotheek, onderwijs, microcrediet.
Door middel van fondsenwerving worden de gelden voor de projecten binnengehaald. De inkomsten komen van vrienden en familie, de Kloosterkerk Den Haag, Remonstrantse Gemeenten Nieuwkoop en Boskoop, verschillende service clubs, enkele stichtingen, en jaarlijks wordt er een benefiet avond georganiseerd bij één van de bestuursleden thuis. De inkomsten hiervan gaan rechtstreeks naar een bepaald project.
Beheer en besteding van de gelden wordt in overleg met alle bestuursleden gedaan. De gelden worden overgemaakt naar de Senegalese bankrekening van missiezusters van de RNDM. Zij beheren het geld ter plekke.