Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal

Welkom op de website van de Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal!

Donateursavond 26 oktober 2019

Wij verwachten jullie vanaf 17.00 uur op Frankenslag 350 te Den Haag.

Om 17.30 uur begint het programma.

De opbrengst van deze avond is bestemd voor één van onze nieuwe activiteiten: een grootschalig waterproject in Mbomboye, een dorp van 3700 inwoners die voornamelijk leven van de land- en tuinbouw. Sinds enige tijd  is er nauwelijks meer schoon drinkwater in het dorp.  De bevolking moet nu met ezelkarren en vaten op meer dan drie kilometer afstand water halen. Bovendien was er voorheen een tuinbouwproject van 9 ha met watertoren en waterbassins. Door verzilting van het grondwater zijn de ijzeren pijpleidingen verroest en is er van de watertoren niets meer over. Dit treft vooral de 40 boeren (met hun gezinnen) die hierdoor zonder inkomsten zitten. Een nieuwe watertoren met toebehoren levert dit dorp schoon drinkwater en watervoorziening aan het tuinbouwproject.

We beginnen de  avond met een cultureel programma met muziek, voordracht en uitleg van het project. Na dit deel van de avond gaan we genieten van een maaltijd.

We vragen van jullie een donatie van €50,-- per persoon (mag ook een hoger bedrag zijn). Dit bedrag wordt geheel afgedragen aan het bovengenoemd project. De bijdrage kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL88RABO 0357.1558.66 t.n.v. stichting SPS Den Haag (de SPS heeft de ANBI status, giften zijn aftrekbaar van de belasting).

Graag aanmelding voor 18 oktober via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Wij hopen u de 26e oktober te mogen begroeten.

Waar staan wij voor?

Het voornaamste doel van de stichting Plattelandsontwikkeling in Senegal is de verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking op het platteland. We richten ons vooral op vrouwen en kinderen.

Elk jaar ondersteunen wij er een aantal structurele projecten, die jaarlijks terugkeren en een aantal kortlopende projecten die in een jaar worden afgerond.

Beleid SPS

Ieder jaar in januari/februari bezoekt een bestuurslid van de SPS Senegal om de gefinancierde projecten te bezoeken en om te
overleggen over nieuwe aanvragen. Prijsafspraken worden gemaakt. Van de bevolking wordt indien mogelijk een bijdrage van 10% van het eindbedrag gevraagd of een bijdrage in natura. Er zijn enkele jaarlijks terugkerende projecten zoals "moeder en kindzorg", bibliotheek, onderwijs, microcrediet.
Door middel van fondsenwerving worden de gelden voor de projecten binnengehaald. De inkomsten komen van vrienden en familie, de Kloosterkerk Den Haag, Remonstrantse Gemeenten Nieuwkoop en Boskoop, verschillende service clubs, enkele stichtingen, en jaarlijks wordt er een benefiet avond georganiseerd bij één van de bestuursleden thuis. De inkomsten hiervan gaan rechtstreeks naar een bepaald project.
Beheer en besteding van de gelden wordt in overleg met alle bestuursleden gedaan. De gelden worden overgemaakt naar de Senegalese bankrekening van missiezusters van de RNDM. Zij beheren het geld ter plekke.