Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal

Welkom op de website van de Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal!

Donateur worden?


Donateurs


Wilt u donateur worden?

Dat kan al vanaf € 2,50 per maand!


Belt u met Carien Roselaers-Pluimers op nummer 070-3507146.


Of maak uw bijdrage over op:

NL88RABO0357155866 t.n.v.   SPS te Den Haag

SPS heeft de ANBI - status


Onze donateurs komen o.a. uit:

Kerken

Rotary-clubs

NGO's

Particulieren


Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!