Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal

Welkom op de website van de Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal!

Financieel jaarverslag 2017

Jaarcijfers 2017 van de Stichting Plattelandsontwikkeling in Senegal

Banksaldo op 1 januari 2017:               € 10.564,51
Banksaldo op 31 december 2017:   € 11.115,47

Inkomsten


Particuliere donateurs
€ 5.075,00
Stichting Kloosterkerk
€ 6.500,00
Remonstrantse Gemeente Nieuwkoop
€ 823,24
Stichting Rhijnvliet
€ 1.000,00
Vrijzinnig Prot. Gem. Boskoop
€ 366,25
Stichting Nikola-kommuniteit Utrecht
€ 100,00
Stichting Lichttoren€ 7.500,00
Broeders Joannes de Deo€ 1.000,00
Totaal inkomsten
€22.364,49


Uitgaven

Projecten(overgemaakt naar Senegal)

Moeder en kindzorg (Philomene) en microcredieten
€ 2.500,00
Alfabetisatie en bibliotheek
€ 2.000,00
Tuinbouw 10 vrouwengroepen Fissel regio
  • begeleiding vrouwengroepen (14)
  • vervoerskosten begeleider
  • 4 putten
  • 1 omheining, basis materialen nieuwe groep
€ 5.450,00
Extra bijdrage voor tuinbouw begeleiders€ 800,00
Auto voor de missiezusters€ 10.000,00
Studiebeurzen opleiding voor 3 studenten
€ 650,00
Onderdak voor 2 van de 3 studenten in de studiestad € 210,00
Totaal overgemaakt naar Senegal€21.610,00

Kosten Nederland

Kosten Rabo
€ 100,68
Your Hosting – website SPS   
€102,85
Totaal kosten Nederland
€ 203,53

TOTAAL uitgaven €21.813,53