Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal

Welkom op de website van de Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal!

Financieel jaarverslag 2018

Jaarcijfers 2016 van de Stichting Plattelandsontwikkeling in Senegal

Banksaldo op 1 januari 2018:            € 11.115,47
Banksaldo op 31 december 2018:      € 13.165,42

Inkomsten


Particuliere donateurs
€ 11.462,34
Stichting Kloosterkerk
€ 3.100,00
Remonstrantse Gemeente Nieuwkoop
€ 276,30
Stichting Rhijnvliet
€ 1000,00
Vrijzinnig Prot. Gem. Boskoop
€ 113,80
Nicola communiteit Utrecht € 150,00
IONA Stichting € 1.500,00
Broeders Johannes de Deo € 1.000,00
Totaal inkomsten
€18.602,44

Uitgaven

Projecten(overgemaakt naar Senegal)


Moeder en kindzorg (Philomene) en microcredieten
€ 2.500,00
Alfabetisatie en bibliotheek
€ 2.000,00
Tuinbouw 10 vrouwengroepen Fissel regio
- begeleiding vrouwengroepen
- vervoerskosten
- 2 putten
- 6 waterreservoirs
€4.600,00
Extra bijdrage begeleiders tuinbouwgroepen€ 700,00
Noodhulp, bijdrage missiezusters€ 1.000,00
Gehandicapten project€ 2.500,00
Artikelen Reflotron voor laboratorium Mboro€ 630,99
Drie sanitaire voorzieningen (tuinbouwgroepen)€ 1.500,00
Gebouwtje opslag groenten (tuinbouwdorp)€ 1.500,00
Studiebeurzen Siga en Elisabeth€ 650,00
Onderdak Siga en Elisabeth in Thies€ 210,00
Totaal overgemaakt naar Senegal€17790,99Kosten Nederland


Kosten Rabo   
€ 95,06
Your Hosting – website SPS   
€ 72,60
Totaal kosten Nederland
€ 167,66


TOTAAL uitgaven € 19.958,65