Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal

Welkom op de website van de Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal!

Financieel jaarverslag 2020

Jaarcijfers 2020 van de Stichting Plattelandsontwikkeling in Senegal

Banksaldo op 1 januari 2020:            € 50.040,39
Banksaldo op 31 december 2020:      € 97.561,31

Inkomsten


Particuliere donateurs
€ 9.603,99
Stichting Kloosterkerk
€ 3.000,00
Remonstrantse Gemeente Nieuwkoop
€ 154,12
Stichting Rhijnvliet
€ 1000,00
Vrijzinnig Prot. Gem. Boskoop
€ 64,90
Broeders Joannes de Deo€ 1000
Fondsenwerving waterproject Mbamboye€ 62.500
Totaal inkomsten
€77.323,01

Uitgaven

Projecten(overgemaakt naar Senegal)


Moeder en kindzorg (Philomene) en microcredieten
€ 2.500,00
Alfabetisatie en bibliotheek
€ 2.000,00
Zaden voor tuinbouw vrouwengroepen en medicijnen corona€ 2.500,00
Noodhulp, bijdrage missiezusters€ 500,00
Studiebeurzen opleiding en schoolgeld€ 600,00
Weegschalen consultatiebureau€ 1000,00
Aanschaf auto in Kounkané€10.000,00
Reservering waterproject Mbamboye*€86.000,00
Totaal overgemaakt of gereserveerd€105.100

* In verband met de corona-pandemie is dit project nog niet gestart. De reservering wordt ingezet in 2021.


Kosten Nederland

Kosten Rabo   
€ 114,30
Your Hosting – website SPS   
€ 83,49
Kosten fondsenwerving
waterproject Mbomboye
€ 10.504,30
Totaal kosten Nederland
€ 10.702,09

TOTAAL uitgaven                      € 115.802,09