Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal

Welkom op de website van de Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal!

Wij danken alle donateurs hartelijk voor de steun die wij het afgelopen jaar weer hebben gekregen!

Jaarbericht 2017

“Al wat u meer dan anderen hebt ontvangen aan gezondheid, natuurlijke gaven, werkkracht, succes, mooie kinderjaren,harmonische gezinsomstandigheden, mag u niet als iets vanzelfsprekends aanvaarden. U moet er een prijs voor betalen. U moet een meer dan gemiddelde toewijding van leven tegenover leven tonen”.

Albert Schweitzer

Ontwikkelingen in Senegal

De bevolkingsgroei in Senegal is in 25 jaar verdubbeld. Er leven nu vijftien miljoen mensen, waarvan 50% in de
grote steden. Dakar alleen al heeft drie miljoen inwoners. De regering heeft er veel aan gedaan het onderwijs te verbeteren. Overal zijn lagere scholen en ook in de regio’s zijn er nu middelbare scholen. Maar nadat eenschooldiploma is behaald, is het moeilijk werk te vinden op het platteland. De jeugd vertrekt naar de steden, die steeds groter worden. Resultaat is dat er een grote discrepantie ontstaat tussen het leven in de stad en op het platteland. Het is van groot belang te investeren in de mogelijkheden om daar inkomensgerichte activiteiten te ontwikkelen zodat minder mensen naar de stad trekken. Dit is ook één van de doelstellingen van de SPS. Het gaat langzaam, maar alle kleine beetjes helpen.

Ieder jaar worden (op eigen kosten) de projecten door een bestuurslid van SPS bezocht. Dit jaar ging Carien met haar broer Frits Pluimers naar Senegal. Hier leest u het verslag van dit bezoek geschreven door Frits.

WC-Douche

Met een gift van derden aan SPS van €10.000 werden 25 wc-douche- ruimtes gebouwd op het erf van 24 families in een dorp vlak bij Ndondol. In totaal hebben daardoor ongeveer 350 mensen toegang tot wasgelegenheid en wc in een af te sluiten ruimte. Van de families werdeen bedrag van €91 gevraagd en een bijdrage in natura (transport vanstenen, ijzer, cement en het graafwerk voor de constructie). Het bouwen van een wc-doucheruimte voor eigen gebruik blijft een kostbare aangelegenheid. Arme families kunnen dit zeker niet betalen, ze wonen over het algemeen in hutten, een huis van steen is al een luxe. Toch is er dankzij dit project meer interesse onder de bevolking gekomen om zodra ze de middelen hebben sanitaire voorzieningen op eigen erf te bouwen. Dat is een stap in de goede richting, want het is natuurlijk onhygiënisch om het open veld als wc te gebruiken.

Nieuwe auto voor de missiezusters

Hoewel we ons afvroegen of de aanschaf van een auto voor de missiezusters van de religieuses de notre dame de mission in Senegal wel onder de doelstellingen van de SPS vielen, waren we het er uiteindelijk over eens dat een stevige auto van essentieel belang is voor het bezoeken van de projecten die wij financieren. Alle wegen rondom Ndondol zijn zandwegen, moeilijk begaanbaar voor een kleine personenauto. Tot nu toe reden de zusters rond in een 40 jaar oude Renault, die wel geschikt was voor het rijden door mul zand, maar helaas was deze Renault niet meer te repareren. Gelukkig was er een Stichting die er geen enkel bezwaar tegen had om een gulle gift aan de SPS te doen voor de aanschaf van een nieuwe auto, die zowel voor lange afstanden als voor zandwegen zeer comfortabel is.

Minituintjes op het familie-erf

Naar het goede voorbeeld van de missiezusters, die een groenten en kruidentuin op hun terrein hebben, waren enkele families geïnteresseerd om ditzelfde ook bij hen op het familie-erf te beginnen. SPS financierde de omheining (die is noodzakelijk vanwege de geiten, schapen, kippen die er rondlopen). Sommige families waren succesvol, zij verbouwden sla, tomaten, kruiden, bissap, uien en pepers. Anderen hadden minder geluk, zij hadden te veel last van insecten, vogels, muizen, ratten en een tekort aan water waardoor de oogst mislukte. Dat zijn de beginperikelen, ze geven de moed niet op. Ze krijgen hierbij hulp van een Senegalese ontwikkelingswerker.Studiebeurzen voor meisjes

Rose Faye heeft haar opleiding voor naaister afgemaakt en werkt nu in een atelier in Ndondol om zich onder leiding van een geroutineerde naaister verder te bekwamen. Haar wens is om zelf in Ndondol een atelier te beginnen en dat zal ze zeker over een paar jaar wel gaan doen, nadat ze enige praktijkervaring heeft opgedaan.


Nieuwe studiebeurzen: In oktober zijn Siga en Elisabeth, twee nieuwe meisjes uit Ndondol met de algemene opleiding (een soort huishoudschool) bij Clair Logis in de plaats Thies begonnen. Deze opleiding duurt twee tot drie jaar. We hopen dat ook zij deze opleiding zullen afmaken en daarna werk zullen vinden.

Tuinbouw door vrouwengroepen

Inmiddels worden dertien vrouwengroepen begeleid door Jean Paul en Simon. Deze activiteit wordt door SPS en Broederlijck Delen (België) gezamenlijk gefinancierd. De SPS nam dit jaar voor haar rekening de aanleg van vier nieuwe waterputten, de omheining van een terrein en beginmaterialen van een nieuwe vrouwengroep. Simon en Jean Paul willen zich meer gaan richten op de agro-ecologie.

Dit is een ecologische en sociale benadering van de tuinbouw, waarbij men manieren zoekt om lokale middelen en kennis in te zetten voor een productieve tuinbouw zonder gebruik van chemische middelen. Door het intensievegebruik raakt de grond op sommige terreinen “uitgeput”. Met deze agro-ecologische aanpak hopen ze daar iets aan te kunnen doen. De vrouwen doen hun werk met veel plezier en zijn blij met hun eigen inkomsten. De SPS gaat voorlopig door met het ondersteunen van de bestaande groepen en met het financieren van nieuwe aanvragen.

Doorlopende projecten
Bibliotheek: Op het terrein van de missiezusters is een bibliotheek gebouwd waar kinderen van de ernaast gelegen middelbare school boeken kunnen raadplegen en rustig kunnen studeren. Ieder jaar worden nieuwe (studie)boeken aangeschaft. De studenten betalen een soort abonnement. Er is een Senegalese bibliothecaris die alles keurig bijhoudt.

Moeder- en Kindzorg (consultatiebureau): in vijftien dorpen rondom Ndondol worden kinderen tot drie jaar maandelijks gecontroleerd op hun gewicht, groei en algemene conditie. Philomene, de vrouw die al jaren verantwoordelijk is voor deze activiteit, geeft verder voorlichting aan de moeders over hygiëne, geboorteregeling, opvoeding en gezonde voeding. Aan de moeders met ondervoede kinderen worden extra vitaminerijke voedingssupplementen meegegeven. Zij krijgen les in het met lokale producten verbeteren van het voedingspatroon.

Microkredieten: er zijn vijf tuinbouwgroepen van elk dertig mannen die een microkrediet hebben gekregen voor de aanschaf van stieren. De helft van de groep koopt elk een stier, die na zes tot negen maanden wordt verkocht met winst. Niet alleen de winst is belangrijk, maar vooral ook de mest, die gebruikt wordt voor de tuinbouw. Na ongeveer negen maanden kan de andere helft van de groep een stier kopen. Dit is een roterende activiteit. In de dorpen waar Philomene komt voor de Moeder- en Kindzorg kunnen vrouwen een klein microkrediet (€15)aanvragen om een handeltje te beginnen. Ieder jaar moet dit microkrediet met 10% rente terugbetaald worden. Beide activiteiten zijn inkomensgericht.

Bedankbrief van de missiezusters in Ndondol en Mboro


« We have received a sign of hope! »


Every baby reminds us of this gift.
In love and hope we share this blessing with you.


Bonne Année 2018 !


Dear Friends of SPS,

As we celebrate the end of year 2017 our hearts are full of joy for all blessings we have received. We think of each one of you; May God grant you a year of peace and joy. May your generosity be always blessed!

In the dispensary of Mboro we welcomed over 3000 sick people par month during the rainy season. Many of these patients have done the tests at our laboratory where they were diagnosed with different sicknesses. Some of these machines have come from your gift money. At our bandaging place where we have healed many very bad wounds.

In Ndondol we have continued the activities with women and in the villages around. It is wonderful to see the work of women in micro-credit, “Moulin à mil”, “bank cereals” and all the activities around health. All these activities are carried out by women themselves. Philomène and Pierre Ibou visit the groups at least once a month to work with them and to help in their internal problems.  We have given them many sessions of formation to carry out their activities at the best of their ability. Thank you for helping and empowering these women to be self-sufficient.

We have helped women to build micro gardens around their houses. Many have done wonderful work and others are less fortunate as they continue to face the problem of water and attacks from insects, birds and animals. Many women proudly show many vegetables and medicinal plants that they were able to do with your help.

With your help we managed to buy a good car to help us in the work. It will definitely help us in travelling to Kounkane to the south of Senegal to supervise the work of the dispensary. Much of the work is done in the towns and in villages where this car will help us to carry the materials that we need to use for the work. Thank you for this great help we are empowered and relieved from the worries of breakdowns of the car.


Thank you for supporting 25 families in building the toilets and a bathing room. These families are dignified and feel empowered to come out of their poverty. Every time we visit them, they never stop saying thank you for the gift they have received.

During the year we were blessed to have Sister Elaine from Philippines. She is trained in working with people living with disabilities. Everyday around 10-15 patients gather around her and get help. She is also working with two women and training them so that the work will be carried on while she hasWe continue to help the students of “Lycée” through good books in our library. Many students are very eager to do better. Through your help, we have managed to buy some new books to meet the needs of the students.

Two girls are studying at the sisters in Thies. Siga has never been to school and now at the sisters’ place, at the “Claire Logis” in Thiès, she is able to study to read and write apart from learning sowing at the school.Elizabeth is very happy to study there as she dropped away from the school. Empowering these girls in training them to be self-sustained gives us courage in building the better society.

This year we opened our third community in Kounkané, in the south-east of Senegal.  From the time we are in Kounkané, we are trying hard to get all the papers ready to get the permission to construct the dispensary but it is not easy.  We envisage to help many people of Kounkane and its surrounding villages. Most of the people belong to Peulh community where the girls are married at an early age. We have to start doing awareness programmes just like in Ndondol at the start of the mission.