Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal

Welkom op de website van de Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal!

Jaarbericht 2018

Wij danken alle donateurs hartelijk voor de steun die wij het afgelopen jaar weer hebben gekregen.

De SPS in 2018

De Stichting Plattelandsontwikkeling in Senegal bestaat dit jaar 20 jaar. Dank zij de bijdragen van onze trouwe donoren zijn er sindsdien tal van projecten gefinancierd. Dit heeft zeker bijgedragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking in de dorpen rondom Ndondol. Het waren veelal kleinschalige activiteiten: gezondheidszorg voor baby’s en kleuters, alfabetisering en onderwijs, bouw van een klaslokaal en een gezondheidscentrum, aanleg van sanitaire voorzieningen, aanschaf van een graanmolen, slaan van waterputten of aanleg waterleiding, tuinbouw door vrouwengroepen, verlenen van microkredieten.

In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 wordt onder andere genoemd het recht op basisgezondheidszorg, onderwijs en een minimale levensstandaard voor ieder individu. Mensen die in armoede leven hebben geen toegang tot gezondheidszorg, hebben onvoldoende huisvesting, geen schoon drinkwater en geen sanitaire voorzieningen, geen scholen en vaak niet voldoende voedsel. Zonder deze basisvoorzieningen kan niemand een menswaardig leven leiden.

In de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties voor het jaar 2015 stond als eerste doelstelling de beëindiging van armoede overal en in al haar vormen. Dit betekent dat ieder mens tenminste 1,25 dollar per dag te besteden heeft.

Dit is bij lange na niet gehaald in de kleine dorpen op het platteland in Senegal. Hoe verder je van de grote stad of van de hoofdweg af woont, des te groter de armoede. Senegal is een Sahel-land met heel veel zand en weinig water. Alleen tussen juli en oktober regent het af en toe, dan worden pinda’s en de graansoort millet verbouwd, waarvan de familie de rest van het jaar moet leven.


Met hulp van projecten, gefinancierd door onder andere de SPS, wordt geprobeerd de grootste armoede te bestrijden, bijvoorbeeld door inkomensgerichte activiteiten te stimuleren en microkredieten te verlenen aan vrouwen- en mannengroepen. Helaas gaat de vooruitgang overal in Senegal langzaam, maar in de dorpen waar SPS actief is, zijn de mensen blij met de mogelijkheden die hun worden geboden om hun levensomstandigheden iets te verbeteren.

Gehandicaptenzorg

Als je als kind met een handicap wordt geboren, heb je in Senegal weinig kans dat je een prettig leven tegemoet kunt zien. Vaak worden gehandicapte kinderen overgelaten aan de zorg van de grootouders. Aan ondersteuning en revalidatie wordt geen aandacht besteed. De missiezusters in Ndondol proberen moeders en grootmoeders bij elkaar te brengen om oefeningen te doen en voorlichting te krijgen hoe zij het kind kunnen helpen zijn of haar lichamelijke conditie te verbeteren. Ook krijgen enkele grote kinderen met een lichte beperking voorlichting hoe zij met hun handicap om kunnen gaan en er worden oefeningen gedaan. Het is in beide gevallen nodig dat er thuis ook geoefend wordt.

Laboratorium Mboro

Testmaterialen voor het "reflotron plus”-instrument om meer en geavanceerde testen te kunnen doen, worden nu in Nederland aangekocht en meegenomen naar Senegal. Op deze manier kunnen de laboranten toch hun werk goed blijven doen. Deze testmaterialen zijn in Senegal niet te krijgen, hoewel het reflotron-instrument daar wel is aangekocht. Het is belangrijk dat het laboratorium de testen kan blijven doen omdat er in de verre omtrek geen ander laboratorium is. De uitslagen van de onderzoeken moet worden doorgegeven aan het Ministerie van gezondheid.

Noodgevallen

Ieder jaar wordt een bedrag van €500 overgemaakt aan de missiezusters voor noodgevallen. Enkele voorbeelden van zo’n situatie zijn: hulp aan families in extreme armoede; vervoer naar en verblijf in een ziekenhuis van een ernstig zieke patiënt; een calamiteit zoals brand; een plotseling overlijden van de enige man in de familiecompound. De missiezusters leven zeer sober, zij zouden deze families niet kunnen helpen van hun eigen inkomsten.

Microkredieten voor stieren/koeien

Dit is een roterende activiteit voor vier mannen/vrouwen groepen die ook tuinbouw bedrijven. In eerste instantie waren er vijf groepen die een microkrediet kregen voor de aanschaf van stieren, maar één groep hield zich niet aan de afspraken en daarom is het verleende krediet hun afgenomen. Dit krediet is daarna verleend aan de mensen in Mbelkhaoul. Zij kunnen daardoor meer investeren en koeien of kalveren kopen, die veel duurder in aanschaf zijn dan stieren. De groepen zijn lid van de Federatie van Boeren uit de omgeving van Ndondol.

Consultatiebureau voor baby’s en kleuters

Al jaren financiert de SPS het consultatiebureau in dorpen rondom Ndondol. In enkele dorpen is een dorpsgenoot opgeleid om de leiding van de moedergroepen over te nemen. Voor overleg kan deze vrouw altijd terecht bij de Senegalese coördinator, Philomene. De kinderen worden gewogen (zie foto, kind in doek, weegschaal hangt aan plafond of boom). Het gewicht wordt nauwkeurig bijgehouden, bij ondergewicht wordt extra voeding aan de moeder meegegeven. De kinderen worden gevaccineerd, en Philomene geeft voorlichting over hygiëne en gezondheid.

In de dorpen waar het consultatiebezoek plaats vindt, kunnen de vrouwen uit het dorp een microkrediet aanvragen (ongeveer €10), waarmee zij zelf een handeltje kunnen starten.

Bibliotheek en onderwijs

Van overheidswege is er de laatste jaren veel verbetering wat betreft het lager onderwijs. Er zijn veel scholen gebouwd op het platteland. In Ndondol is een grote middelbare school met meer dan vijftig leerlingen per klas. Schoolboeken zijn er niet. Daarom hebben de missiezusters op hun terrein, dat naast de school ligt, een bibliotheek ingericht waar de schoolboeken geleend kunnen worden. Er is een bibliothecaris die iedere dag aanwezig is. De leerlingen kunnen zowel binnen als buiten onder een afdak studeren. Ook is er een computor aanwezig waar lesmateriaal kan worden opgezocht. De leerlingen worden “lid” van de bibliotheek.

In plaats van alfabetiseringslessen aan vrouwen wordt er nu meer voorlichting gegeven in de dorpen door een sociaal werker over hygiëne, voedsel, milieu, gezondheid, kortom:  praktische informatie voor alledag. Deze voorlichter wordt voor een deel door SPS betaald. Hij begeleidt tevens de bouw van de sanitaire voorzieningen (wc/douches).


Tuinbouw voor vrouwen

Inmiddels zijn er in 15 kleine dorpen vrouwengroepen die tuinbouw bedrijven en door SPS financieel worden geholpen . In 2018 wordt de aanleg van twee waterputten gefinancierd, verder bij zes terreinen de aanleg van pijpleidingen naar verschillende waterreservoirs. Het water wordt met een dieselpomp uit de grond gepompt op de terreinen waar het grondwaterniveau te laag is en de putten niet voldoende water hebben. Verder kregen zes dorpen nieuwe basismaterialen. Deze groepen worden begeleid door twee Senegalese deskundigen, die de vrouwen voorlichting geven over het zaaien, oogsten en verkopen.

Aangezien er in de meeste van deze dorpen geen sanitaire voorzieningen zijn, heeft SPS voorgesteld om bij de tuinbouwterreinen een wc/douche aan te leggen. De vrouwen zijn hier erg enthousiast over, zij kunnen zich dan na hun zware arbeid opfrissen en naar de wc gaan. In drie dorpen is begonnen met de bouw van deze sanitaire voorziening. Eén dorp heeft gevraagd om een opslagruimte in plaats van deze wc/douche. Hiermee heeft SPS ingestemd, omdat het financieel interessant kan zijn voor de vrouwen om de verbouwde uien een paar maanden op te slaan en ze dan te verkopen voor een hogere prijs.

Wij danken alle donateurs hartelijk voor de steun die wij het afgelopen jaar weer hebben gekregen.

Bestuur SPS: Annet Oosthoek, Carien Roselaers-Pluimers, Claar de Roy-Brokmeier, Geert van Asbeck, Henriette Pluimers,


Studiebeurzen

Twee meisjes uit Ndondol, Siga en Elisabeth, zitten in het tweede jaar van hun opleiding tot naaister bij Clair Logis in Thies. De school en het onderdak worden door SPS gefinancierd. Het is een opleiding te vergelijken met onze vroegere huishoudschool, waar naast de naaldvakken ook lessen worden gegeven voor computergebruik, huishoudkunde, koken, rekenen, algemene ontwikkeling. Het is de bedoeling dat zij na hun opleiding naar hun dorp terug gaan om daar hun eigen naaiatelier te beginnen. Laten we hopen dat het gaat lukken.

Over onze plannen voor 2019 leest u hier .

Wij danken alle donateurs hartelijk voor de steun die wij het afgelopen jaar weer hebben gekregen.

Bestuur SPS: Annet Oosthoek, Carien Roselaers-Pluimers, Claar de Roy-Brokmeier, Geert van Asbeck, Henriette Pluimers,