Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal

Welkom op de website van de Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal!

Wij danken alle donateurs hartelijk voor de steun die wij het afgelopen jaar weer hebben gekregen!

Jaarbericht 2020

Ontwikkelingen in Senegal

Eind oktober stond in de krant dat 140 migranten waren verdronken die op weg waren in een piroque, een kleine vissersboot, vanuit Senegal naar de Canarische Eilanden. Dat geeft toch weer te denken hoe wanhopig de jeugd in West Afrika moet zijn om zo’n gevaarlijke tocht te ondernemen. In totaal kwamen er in 2020 elfduizend migranten aan op de Canarische eilanden. De meesten zullen vertrokken zijn vanuit Mauritanië en Senegal. De redenen van het vertrek van deze jongeren zijn voornamelijk van economische aard. Het zijn geen vluchtelingen maar mensen op zoek naar werk en een salaris. Dat is in hun land moeilijk te krijgen. Zij hebben bovendien gezien dat gezinnen die een familielid in Europa hebben in een stenen huis wonen, gebouwd van het geld dat is gestuurd. Want dat is zeker, de migranten die in Europa werk hebben gevonden sturen hun inkomsten voor een groot deel naar de familie in hun vaderland.

Deze moeilijke arbeidssituatie bestaat al jaren maar nu in 2020 komt daar nog eens het probleem bij van de corona.

Senegal nam snel maatregelingen toen de Covid 19 daar uitbrak: avondklok, beperkt openbaar vervoer, scholen gesloten, geen markten. Het resultaat is dat er slechts 438 mensen zijn overleden op een bevolking van vijftien miljoen. Wel heeft deze pandemie een economisch effect op de huishoudens die afhankelijk zijn voor hun inkomsten van bijvoorbeeld kleinschalige landbouw. In de dorpen in de regio van Ndondol waar de SPS projecten ondersteunt wonen voornamelijk kleine boeren. Het is niet verwonderlijk dat nu nog meer jonge mensen willen emigreren. Dat zal de komende tijd zo blijven als er geen gunstiger omstandigheden komen om aan inkomsten te komen. Van de overheid is weinig hulp te verwachten. De bevolking blijft afhankelijk van hulp van NGO’s.

Waterproject Mbomboye

In het jaarbericht van 2019 werd al uitgebreid geschreven over het grote waterproject in Mbomboye. De afspraak met Caritas Thies is gemaakt dat dit project gefinancierd zal worden door middel van cofinanciering van Manos Unidas (Spaanse ontwikkelingsorganisatie), Gemeente Ndondol, lokale bevolking en SPS. De SPS heeft dit jaar actief fondsen, instellingen en particulieren aangeschreven voor een bijdrage. Daar is zeer goed op gereageerd, wij hebben het beoogde bedrag van €79.000 inmiddels ontvangen. Dit wordt besteed aan de constructie van 45 waterbassins en de leidingen naar daar naar toe en naar verschillende locaties in het dorp, een electrische pomp op zonne-energie, de omheining van het tuinbouwterrein van 9 hectaren. In eerste instantie leek het te risicovol om zonne-energie te gebruiken, maar daar is nu een solide oplossing voor gevonden.


Manos Unidas is zeer geïnteresseerd om het grootste deel van dit project te financieren. Helaas is vanwege de corona pandemie nu hun voorkeur uitgegaan naar het financieren van corona-gerelateerde problemen. In het begin van 2021 zullen zij beslissen hoeveel hun bijdrage kan zijn. Overigens hebben zij naar SPS geschreven dat zij al jaren goed samenwerken met Caritas Thies. Het ziet er dus hoopvol uit, maar het is afwachten. Gelukkig dat er in Afrika een ander besef van “tijd” is dan in Nederland. Voorlopig blijft het bedrag dat voor dit project bestemd is op onze Nederlandse SPS rekening staan. De inwoners van Mbomboye moeten nog even wachten op schoon drinkwater en de tuinbouwers met het verbouwen van groenten voor de verkoop.

Eenzelfde waterproject is twee jaar geleden aangelegd in het dorp Ndiedieng ongeveer twintig kilometer van Mbomboye. Er is daar hard gewerkt in de tuinbouw met een goed resultaat. De oogst van tomaten en paprika was overvloedig en de verdiensten ook. De boeren in Ndiedieng hadden als groep een  microcrediet voor stieren of koeien van SPS ontvangen. De uitwerpselen van de dieren worden gebruikt voor bemesting van de schrale tuinbouwgrond. In de toekomst kan Mbomboye ook zo’n microcrediet aanvragen.

Projecten in 2020

Consultatiebureau voor baby’s en kleuters

In januari en februari gingen de consultatiewerkzaamheden gewoon door. Daarna kwam de lockdown waardoor het samenkomen van groepen niet mogelijk was. 1255 kinderen en 222 volwassenen kregen wel hulp en extra voeding bij de kliniek van de missiezusters in Ndondol waar Philomene ook werkt. In totaal werden er ook nog 108 ondervoede baby’s geholpen. De SPS financierde de aankoop van weegschalen voor het wegen van de baby’s.

Microkrediet voor vrouwengroepen

Na het uitbreken van de corona werden de markten gesloten waardoor voor veel vrouwen die een microcrediet hadden gekregen geen bussiness meer was. Ook hadden zij geen geld meer voor het kopen van zaden voor de  verbouw van groenten. SPS stuurde geld om toch zaden te kunnen kopen. Gelukkig viel er veel regen in de zomer waardoor de opbrengst van de landbouw goed was en de vrouwen gierst en pinda’s konden verkopen waardoor zij toch het microcrediet konden terugbetalen.

Schoonmaakactiviteiten in Ndondol

Philomene is nog steeds actief met enkele vrouwengroepen in Ndondol om het dorp schoon te houden  Omdat zij in groepen werken is het een mooie sociale bezigheid.

Noodgevallen

In 2020 werd een extra bedrag overgemaakt aan de missiezusters voor medicijnen en voor noodgevallen. De zusters bepalen zelf waaraan deze bijdrage wordt besteed. Het kan gaan om ziekte, begrafenis, armoede, voedseltekort.

Bibliotheek en onderwijs

De bibliotheek, die op het terrein van de missiezusters naast het lyceum ligt en door SPS is gefinancierd, werd ook dit jaar weer druk bezocht. De school was tijdelijk gesloten maar de kinderen konden toch het grootste deel van het jaar de bibliotheek gebruiken. Verder financiert SPS deels een sociaal werker die voorlichting geeft in de dorpen over hygiëne, voedsel, gezondheid, milieu, en nu ook corona.

Studiebeurzen voor meisjes

Marie Therese Diouf uit Mboro is begonnen aan haar tweede cursusjaar in Thies bij Claire Logis. Het is een opleiding in koken en bakken en algemene vorming. Een soort huishoudschool. Met deze opleiding hebben de meisjes meer kans op werk of, als ze erg ondernemend zijn, om bijvoorbeeld zelf een klein restaurant beginnen

Voor drie kinderen van een zeer arme familie in Ndondol is het schoolgeld betaald. Om in de toekomst uit deze armoede te komen is onderwijs voor kinderen een prioriteit.

Tuinbouw door vrouwengroepen

Niet voor alle 15 vrouwengroepen die tuinbouw bedrijven was het een succesvol jaar. Vanwege de corona was er te weinig begeleiding, er was geen geld om zaden en kunstmest te kopen, de tomatenteelt ging in sommige dorpen verloren vanwege te veel regen, kapotte motorpompen konden niet gemaakt worden, en er zaten veel wormen in de grond. Slechts in 7 dorpen was er een goede tomatenoogst. Inmiddels zijn ze begonnen met de voorbereidingen van de uienteelt. Dat is een sterker gewas en groeit over het algemeen goed in de droge periode. Het zal dit jaar wel weer beter gaan.

Kounkané

Met hulp van een Luxemburgse organisatie hebben de missiezusters een polikliniek kunnen laten bouwen in Kounkané. Tot nu toe was er weinig medische hulp in de wijde omgeving. Deze polikliniek wordt zeer druk bezocht. Omdat niet iedereen in staat is vanuit een afgelegen dorp naar de kliniek te komen als ze ziek zijn, heeft SPS voor een deel de aanschaf van een auto gefinancierd zodat de verpleegkundigen ook de dorpen in de omgeving kunnen bezoeken om medische hulp te geven.

Bedankbrief van de missiezusters in Ndondol, Mboro en Kounkané

The dispensary in Kounkané

We the sisters from Senegal would like to share with you our joy at the opening of our new dispensary. The fruit of our hard work of construction of the building over three years had come to an end and we welcomed our first patients in the month of October. During the first month itself a total number of 871 sick people had been treated by our staff. We did not know what would be the beginning and there we are faced with so many sick people! As we welcome them every day the thought comes to our mind “they are looking for Jesus- the healer” and we know that they were looking for sisters, who bring them healing in whom they have great hope that they would be healed. Yes, our new dispensary has given hope to many, not only those around us but to the people who are beyond 50-60 kilometers. The sisters and our collaborators are so happy to see that the sick are healed.  We are not on the main road, not even an indication that there exists a dispensary run by sisters of Our Lady of the Missions, but we witness the crowd waiting at our dispensary to be healed.  We can only thank God for making us the messengers of hope to many sick people who have already created so much trust in the sisters. Our special thanks to all of you who have helped us in this great work.

Kounkané is a very hot place and planting trees was one of the dreams from the beginning. Through the help of our sisters and many good friends like SPS have helped us in planting trees around the dispensary. Today they are growing so well and bring hope to the sick. Many people who come to dispensary are inspired to do the same at their homes. Together with the sick we thank every one of you for taking part in building our mission in Kounkane.


News from Ndondol

Many of the activities in Ndondol have had come to stand still due to Corona virus from  March. As you know the many activity of women like the microcredit could not continue. In order to help them through the help of SPS, during the month of July we had distributed seeds for planting beans to the women who are involved in environmental programme like cleaning the surroundings. They are 49 groups of them and around 20-40 women in each group. Today they come back to us bringing one part of what they had harvested from their fields. This gift will be used in preparing the enriched flour for the malnourished children.

Those who came to our dispensary we have offered extra help by subsiding the prices of medicine, giving extra milk powder and enriched flour to the malnourished children. Philomene Dione and Sister Meristela have not been able to go to the villages to conduct regular weighing sessions. But we are in contact with all the 11 groups and the women are looking forward to meeting again.

This year we were able through SPS to help Siga Sène to undergo an operation on spinal cord. Over the years she had been struggling to walk or do any work that is required of a women in Senegal. We pray that this operation will help her to get back her health. With the help of her children, she has promised to pay back some of the money, which will be used to treat others who might need help.

The final exams in the schools were held in August and September and the schools are re-opened on 12th November. Eight months of absence from the class rooms, the children have forgotten much of their learnings. No way that the schools could organize any online classes and we regret the outcomes of the pandemic. Our schools in Ndondol have good results and our Library brings always much hope for the students. We sincerely hope that the children continue to be eager for the better future.

Marie Thérèse happily learning to be a good student at the Clair Logis sisters school in Thiès. They have completed their programme for the first year in October and have started the classes regularly. She is getting very good classes in cooking and baking which is of her interest. We are hopeful that she will do well.

Like many other parts of the world we too are faced with the increase of cases of Covid19. The steady increase in the number of community transmission make us fearful as we witness 2-6 people die during these days. The government try to do their best to stop the transmission but in between the poverty and the sickness, people don’t pay much attention to it. In our work places we try to respect prevention measures and that’s all we can do. How will our poor countries bring an end to this pandemic? When will the Vaccine reach us? But we rejoice at the arrival of it in some countries where people are more affected and wait for our turn.

Thank you for all the help you have offered us, because of you we were able to do many good things in Ndondol and also in Kounkané. May God reward your generosity and God bless you with good health during this time of pandemic.