Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal

Welkom op de website van de Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal!

We gaan door met het ondersteunen van de doorlopende activiteiten zoals hierboven beschreven: consultatiebureau en microkrediet, onderwijs, voorlichting, tuinbouw voor vrouwen, sanitaire voorzieningen, studiebeurzen, noodhulp.

Watervoorziengsproject

Er zijn plannen om fondsen te werven voor de bouw van een watertoren met dieselwaterpom p voor een groot tuinbouwproject in Mbomboy. Jaren geleden werd er hard gewerkt met de verbouw van voornamelijk uien en tomaten op een terrein vlak bij het dorp. Er was een watertoren en waterpomp, maar door de omslag van zoet naar zout water zijn alle ijzeren leidingen verroest, en is het hele systeem verdwenen. Alleen het terrein, 12 hectaren groot, is er nog. De boeren in het dorp zouden graag weer willen beginnen met de verbouw van groenten.

De SPS heeft destijds een waterleidingaansluiting voor het dorp gefinancierd en ook de bouw van een kleine kliniek, waar vrouwen kunnen bevallen. De bevolking heeft daarbij in natura bijgedragen. Beide zijn nog in goede staat.

Wat voor dit project nodig is:

  • watertoren
  • klein gebouw en dieselwaterpomp
  • omheining van het terrein
  • aanleg waterbassins en pijpleidingenHet geheel zal ongeveer €80.000 gaan kosten. Dat is een hoog bedrag voor de SPS. Er zal een bijdrage gevraagd worden van de gemeenschap en van de groep mannen en vrouwen (samen 35) die er gaan werken. De SPS helpt ze graag. Het betekent dat 35 families in het dorp een inkomen zullen hebben door de tuinbouw.